Priče vezane uz krajolik i mjesna usmena predaja

 

Mjesto je prostor značenja stvoren iskustvom. Mjesto ne upijamo samo očima i umom nego i pomoću drugih načina doživljavanja, kako pasivnih, tako i izravnih. Ti se drugi načini doživljavanja često opiru objektifikaciji. Zaista poznavati neko mjesto znači poznavati ga na apstraktan način, kao što jedna osoba poznaje drugu. Ako govorimo iz teoretske perspektive, mjesta su točke u prostornom sustavu. Ali s druge strane i iz suprotne perspektive, mjesta su snažni, iskonski osjećaji.

Yi Fu Tuan, 1975

Ako se način na koji se povijesni brodovi Jadrana čuvaju ne promijeni, vještine koje su potrebne za njihovo održavanje imat će tek muzejski stručnjaci jer bi, poput ugroženih životinjskih vrsta, nasljeđeni objekti pomorske tradicije mogli završiti čuvani iza staklenih zidova muzeja, dok će nematerijalna pomorska baština obalnih, otočnih i riječnih zajednica postati daleka uspomena, a usmena predaja vezana uz njih nepotpuna.

Svaki je brod svakog od brojnih otoka napravljen kako bi se poštovale specifične oznake i potrebe zajednice koja na tim otocima obitava. Ovisno o ulozi za koju je brod bio namijenjen, bio on brod za ribarenje, trajekt, bio on zamišljen za otvoreno more ili samo za zaštićene zaljeve, u njega su ukomponirane ideje kojima se trebalo ispuniti potrebe stanovnika određenog mjesta. Oblik, forma i upotreba jedrenjaka utemeljena je u kulturalnoj i ekološkoj baštini svake zajednice zasebno.

U JPI-u vjerujemo kako je uključenost mladih u proces očuvanja brodova esencijalan. Stoga ni naši programi za 2018 neće biti iznimka od prethodnih. Ovogodišnji će se kurikulum usredotočiti na tri razine očuvanja baštine. Znanje utemeljeno na vještinama potrebnima za izgradnju broda i jedrenje, znanje o okolišu i razumijevanje pomorske ekologije, znanje o vremenskim prilikama i predviđanje vremenskih okolnosti te znanje o agrikulturalnim metodama. Naposljetku, ali ne najmanje važno, naši su programi usredotočeni i na znanje o vodstvu koje će pomoći ovim mladim ljudima da spoznaju vlastite kapacitete te pronađu svoje mjesto unutar vlastitih zajednica u budućnosti.

Novi je fokus programa JPI-a dokumentiranje. Svake smo godine povezali mlađe generacije učenika sa starijim pripadnicima zajednice, kako bi mladi mogli dobiti znanja i vještine od iskusnih majstora zanata. Ove ćemo godine napraviti korak više putem audio i video intervjua. Naši će učenici snimati priče, pjesme i detalje o povijesnim događajima te ćemo ih sačuvati na nekoliko medija.

Jedinstveni aspekt dokumentiranja projekta bit će uključivanje geografskih elemenata u pričanje priča i predaja. Kako bismo olakšali razumijevanje priča koje će se učenicima pričati, koristit ćemo reljefnu mapu Kornata. Stariji će majstori pomoću nje prenositi znanje i to tako što će ukazati na lokacije na kojima su se događaji odvili. Taj će čin pomoći pri konstrukciji priča time što će uključiti element mjesta, koji nije prisutan u standardnom okviru prenošenja usmene predaje. Kornati su jedan od najrazvedenijih arhipelaga s više od 130 otoka na 40 milja prostora. Sam je prostor korišten kao agrikulturalna regija za nekoliko kopnenih zajednica, uključujući stanovnike Murtera. Cilj je ovog projekta početi koristiti uobičajene terenske metode rada kako bi se stvorila baza podataka i informacija za buduće generacije.

Članovi lokalne zajednice i mjesnih organizacija bit će ključan dio programa jer će upravo oni razgovarati s učenicima te će učenici od njih dobivati znanje iz prve ruke. To će im dati jedinstvenu perspektivu o nasljeđu i tradiciji ovog dijela Mediterana i pomoći im da shvate koliko je poznavanje tradicije zapravo važno te  koliki je rizik koji se pojavljuje kao nuspojava suvremene esksploatacije mora i morskih bogatstava.

Comments are closed.