Jadranski pomorski institut – o nama

 

sailing

Jadranski pomorski institut osnovan je 2010.godine i posvećen je očuvanju hrvatskog pomorskog nasljeđa putem edukacije mladih generacija, prvenstveno djece i mladeži iz sustava socijalne skrbi. Ideja je Jadranskog pomorskog instituta prenijeti tradicionalna znanja iskusnih brodograditelja i mornara na mlade generacije, kako bi se očuvala tradicija. Na taj se način stvara baza mladih ljudi koji će se jednog dana imati mogućnosti baviti zanatima koji su u opasnosti od nestajanja. Očuvanjem zanata očuvat će se i tradicija pomorskog nasljeđa, koja uključuje izgradnju i restauraciju tradicionalnih hrvatskih brodova, očuvanje plovnih puteva, kako na rijekama, tako i na moru te poznavanje okoline iz koje građa za brodove dolazi, kao i zaštita istih.

Ciljevi JPI-a su:

  • Educirati mlade, prvenstveno iz sustava socijalne skrbi, kako bi se očuvala tradicija zanata koji danas izumiru
  • Raditi s lokalnim organizacijama i grupama mladih kako bi se znanja o tradicionalnim jedrenjacima uključila u njihov školski program
  • Pomoći vlasnicima jedrenjaka pronaći nove načine održavanja brodova u pogonu promjenom fokusa s tradicionalnog rada na turizam i edukacijske programe o okolišu
  • Obučavati mlade vještini jedrenja i upravljanja tradicionalnim jedrenjacima
  • Dokumentirati lokalne jedrenajke i mjesta od nautičke važnosti

Ravnatelj JPI-a, James Bender, došao je u Hrvatsku 2009. i počeo surađivati s mjesnim organizacijama kako bi se u lokalne programe za mlade uključili tradicionalni jedrenjaci. Zbog toga je bio predstavljen u nekoliko časopisa i novina. Plovidba na Palagružu na jedrenjaku Slobodna Dalmacija s partnerima iz Outward Bound Croatia, ARS Halieutica i ekipom iz Doma za djecu Maestral učvrstila je njihove međusobne  veze i ostali su suradnici od tog dana. Suradnja na jedrenjaku Bente Dorte s Krešimirom Vidasom 2012. dala je nove mogućnosti JPI-u za izvođenje programa u regiji.

Veteran s iskustvom od 15 godina u svijetu jedrenja, James je strastveno i marljivo gradio svoj pomorski životopis, otkad je otkrio jedrenje na Trinidadu i Tobagu. Od tada je plovio na brodovima i jedrenjacima u više od 40 zemalja diljem svijeta.

S obzirom na to da je edukator po pitanju okoliša i student kulturalne antropologije, James je iskoristio svoje znanje o jedrenju kako bi istražio neke od najnedostupnijih regija, koje su ujedno kulturalno iznimno bogate. Najznačajnije, 1998. živio je u Indoneziji s Bugijima, koji su tradicionalni graditelji brodova i mornari.

Nedavno, James je završio putovanje dugo 22,000 milja koje je trajalo dvije godine, od Australije do New Yorka, na kojem je imao ulogu voditelja ekspedicije za ReachtheWorld.org, edukacijsku i neprofitnu organizaciju koja se nalazi u gradu New York te je radio s mladima iz Bronxa kao upravitelj pomorskih vještina za RockingtheBoat.org

Comments are closed.